You might also like:Covid-19 AnalysisThe SA Movie SiteThe SA TV SiteKeyboard Design
Post Code Site logo

Suburbs with PO Box Code 4342

Eastern Region, KwaZulu-Natal: North Coast

JumpEm Ez Hl Is Ma Md Nd Nk Nt So Th Um Zu
SuburbAreaStreetPO Box
EmbuyeniNdwedwe4342
EzimpondweniNdwedwe4342
HlomanthetheNdwedwe4342
IsiminiyaNdwedwe4342
MahlalelaNdwedwe4342
MdlokohloNdwedwe4342
NdwedweTongaat4342
NkumbanyuswaNdwedwe4342
NtabaskopNdwedwe4342
NtabeniNdwedwe4342
SonkomboNdwedwe4342
ThembeniNdwedwe4342
UmkhuzaNdwedwe4342
UmsunduzeNdwedwe4342
ZubaneNdwedwe4342

Suburbs # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Areas # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Major cities (city centres only)
CityStreetPO BoxCityStreetPO Box
Bisho56055605Pretoria00020001
Bloemfontein93019300Mafikeng27452745
Cape Town80018000Nelspruit12011200
Durban40014000Pietermaritzburg32013200
Johannesburg20012000Polokwane06990700
Kimberley83018300   


Terms & Conditions | Privacy | Contact us

   Xax International logo